Lars Odell

LarsLars är son till Rune. Nybliven delägare tillsammans med Rune och Martin. Lars är självgående med 15 år i företaget.

 Tel 070-586 59 94